Kiến Hưng Luxury

Sở hữu những ưu thế vượt trội, Kiến Hưng Luxury trở thành "điểm nóng" thị trường BĐS Hà Nội

Kiến Hưng Luxury

23
Posts
2
Members
0
Followers
About the Space
Sở hữu những ưu thế vượt trội, Kiến Hưng Luxury trở thành "điểm nóng" thị trường BĐS Hà Nội

Owner

Profile picture of Nguyễn Hương


Join Policy

Everyone can enter


Space Visibility

Visible for all (members and guests)

Space members (2)
Profile picture of Bùi Thị Trà My Profile picture of Nguyễn Hương