Ngân Hà Vạn Phúc

Mô hình nhà phố thương mại hoàn toàn mới được quy hoạch đồng bộ và ưu việt

Ngân Hà Vạn Phúc

4
Posts
1
Members
0
Followers
About the Space
Mô hình nhà phố thương mại hoàn toàn mới được quy hoạch đồng bộ và ưu việt

Owner

Profile picture of Anthony Nguyễn


Join Policy

Everyone can enter


Space Visibility

Visible for all (members and guests)

Space members (1)
Profile picture of Anthony Nguyễn